اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

تعریف متفاوت موفقیت در اقتصاد گیگی

درخواست حذف اطلاعات

مترجم: مریم مرادخانی منبع: hbr : «آیا تا به حال بندبازی کرده اید؟» این جواب «مارتا» به سوال ما بود. ما از او خواستیم زندگی حرفه ای خود را از ۵ سال پیش که از یک شرکت مشاوره بین المللی استعفا داد تا کسب وکار خودش را راه بیندازد، برای ما شرح دهد.