اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

آفتاب پرست های چشم آبی

درخواست حذف اطلاعات

گابریلا لازاریدیس/ جیووانا کامپانی/ آنی بنونیست و دیگران ترجمه: محمدحسین باقی مصاحبه شوندگان به طور کلی به تبعیض در جامعه به ویژه در بازار کار و نظام آموزشی به عنوان موانع مهم در ادغام اقلیت های قومی در دانمارک اشاره کردند و دیگران به طور فزاینده ای بر قانون محدودکننده مهاجرت اشاره کردند که از سوی مقام های...